• Instagram
  • Berat Berkay Coşkun

Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları

İnşaat Mühendisleri Odasının yayımladığı Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları tablosu aşağıda verilmiştir.

Sıra No

Malzeme veya Bileşenin Adı

kg/m3

1)

DOĞAL TAŞLAR

a) Kristal Yapılı Püskürük ve Metamorfik Taşlar

Bazalt, Melafir, Diyorit, Garbo, Gnayis, Şistler

​3000

Diyabaz

2900

Granit, Siyanit, Porfir, Mermer

Serpantin

2800

Şistler

2800

Boşluklu normal betondan

1700

Dolu Bloklar (kum ilavesiz kazan cürufu betonundan)

1500

Bazalt lavı

2300

b) Tortul, Sedimante Taşlar

Yoğun kalker, Yoğun dolomit

2700

Grovak, Kumtaşı, Konglomera

2600

Kalker, Kalker Konglomeraları, Traverten

2400

Gözenekli püskürük taşlar

<1600

2)

DOĞAL ZEMİNLER

Kum, Kum-çakıl

1800

Kil, Sıkı toprak

2000

3)

DÖKME MALZEMELER

Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır)

1800

Bims çakılı (3234)

≤ 1000

Yüksek fırın curufu

≤ 600

Kömür curufu

≤ 1000

Gözenekli doğal taş mıcırları

1200 - 1500

Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681)

50 - 200

Genleştirilmiş mantar parçacıkları

≤ 200

Polistren, sert köpük parçacıkları

15

Testere ve planya talaşı

200

Saman

150


4)

SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR

Kireç harcı, Kireç-çimento harcı

1800

Çimento harcı

2000

Takviyeli harç

1900

Alçı harcı, Kireçli alçı harcı

1400

Agregasız alçı sıva

1200

Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap

2000

Dökme asfalt kaplama ≥ 15

2300

Anorganik asıllı hafi f agregalardan yapılmış sıva harçları

800 - 1000

Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları

400 - 800

5)

BUYUK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI - BETONLAR

Normal beton DONATILI- DONATISIZ

2400-2200

Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar

800 - 2000

Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar

300 - 1600

Curuf betonu

1200

Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılan hafi f betonlar (boşluklu)

1600 - 2000

Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar

600 - 2000

Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonla

500 - 1200

Ahşap testere veya planya talaşı betonu

400 - 1200

Çeltik kapçığı betonu

600 - 700

Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar

400 - 800

6

YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI

Gazbeton yapı levhalar

500 - 800

Hafif betondan duvar plakları

800 - 1400

Alçıdan duvar levhalar ve bloklar

600 - 1200

Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhalar

600 - 900

Alçı karton plakla

900


7)

KAGİR DUVARLAR

Moloz taş duvar

2400

Beton taş duvar

2200

Hafif taş duvar

800

TS 704, TS 705’e uygun tuğlalarla yapılan kagir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker, (TS 4562) seramik ve klinker (TS 2902)

1800-2200

TS 704, TS 705’e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar

1200-2000

Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377 ve TS 4916’ya uygun harç kullanılarak AB ve W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya haç cepli)

​700-1000

Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563)

1000

Kireç - kumtaşı duvarlar (TS 808’e uygun)

​700-2200

Gazbeton duvar blokları ile duvarlar (TS 453’e uygun)

​400-800

Hafif betondan dolu (TS 406), doğal bims betondan, TS 2823’e uygun, beton briket veya duvar blokları ile duvarlar

​500-2000

Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla (TS 3681)’e uygun yapılmış beton briket veya duvar blokları ile duvarlar

​500-800

Hafif betondan bosluklu bloklarla duvarlar (TS 2823’e uygun)

500-1400

Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar (TS 406’ya uygun)

≤1800

8)

AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ

İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar, Yapı kerestesi, (çam vb.)

600

Kayın, Meşe, Dişbudak, Kontrplak (TS46), Kontrtabla (TS 1047)

800

Yatık ve dik ahşap yonga levhalar

700

Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)

600-1000

Hafif odun lifi levhalar

200-300

9

KAPLAMALAR

Linolyum

1000

PVC kaplamalar

1500

Halı vb. kaplamalar

250

Mastik asfalt kaplama ≥7 mm

2000

Bitümlü karton

1100

Cam tülü armatürlü bitümlü pestil

1200

Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar

1000 - 1200


10)

ISI YALITIM MALZEMELERİ

Odun talaşı levhalar (TS 305)

360 - 570

Polistren-partiküler köpük (TS 7316)

≥ 15

Poliüretan - Fenol reçinesinden sert köpük levhalar (TS 2193) (TS 10981)

≥ 30

Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901)

8 - 500

11)

BETONLAR

Bimsbeton

100

Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden)

1400

Demirsiz betonlar (normal)

2200

Betonarme (normal)

2400

Betonarme (sıkı ve sık donatılı)

2500

12)

HARÇLAR

Alçı Harcı

1200

Kireç Harcı

1800

Takviyeli harç

2000

Çimento harcı

2100

13)

SUNU TAŞ DUVARLAR (Harç ile sıvasız)

a) Dolu tuğla

1800

b) Delikli ve boşluklu tuğla

Tuğla birim hacim ağırlığı = 1400 kgf/m3 için

1500

Tuğla birim hacim ağırlığı = 1200 kgf/cm3 için

1400

Tuğla birim hacim ağırlığı = 1000 kgf/cm3 için

1200

c) Beton bloklar Dolu normal betondan bloklar

2200

14)

YAPI KERESTESİ

Yumuşak ağaçlar (Çam vb.)

600

Sert ağaçlar (Meşe vb.)

800

15)

METALLER

Çelik

7850

Alüminyum

2700

Kurşun

11400

Dökme Demir

7200

Bakır

8900

Çinko

7200