İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) NEDİR?

İSG NEDİR?

İSG nedir? Şantiyede İSG kuralları

“İş Sağlığı ve Güvenliği” tanımının kısaltmasıdır İSG; yönetmelikler, kanunlar ve tebliğler ile tüm çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik uygulama ve incelemelerin bütünüdür. Bu inceleme ve uygulamalarla iş yerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle maruz kalınan sağlık sorunlarının ve mesleki risklerin azaltılması ve nihayetinde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

İSG genel hatlarıyla çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlasa da iş yerinde çalışan geçici işçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve hatta iş yerindeki herhangi bir kişinin güvenliği de İSG kapsamına girer. Kısacası, kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen herkes, İSG güvencesi altında olmalıdır. Tüm bu süreçlerin kanuni dayanağı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na dayanmaktadır. Bu kanun herhangi bir sektörde, herhangi bir unvan ile çalışan herkesi kapsamaktadır.

İnşaat sektörü Dünya’da en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektörlerden biridir. Şantiyelerde oluşan iş kazası sonucu ölümlerin %30’u düşmelerden, %26’sı taşıma (yüksekten düşen cisimler), %19’ u makinaların arasına sıkışmaktan ve çarpmalardan, %18’i ise elektrik çarpması gibi tehlikelerden oluşmaktadır. Genele bakıldığında en önemli etken insan olduğu görülmektedir. İşte tam olarak bu noktada alınabilecek önlemlere baktığımızda öncelikle mutlaka İş Sağlığı ve Güvenliği firmaları arasından bu işe yeterliliği olan bir İş Sağlığı ve Güvenliği firması ile anlaşma sağlanmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği şantiyede olmazsa olmazdır. İSG ekibi tarafından alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalı ve acilen bu tedbirler hayata geçirilmelidir. Genel olarak şantiyede iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemler aşağıda sıralanmıştır.

ŞANTİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Şantiyede iş günvenliği nasıl olmalıdır?
Şantiyede iş günvenliği nasıl olmalıdır?

1. Taahhüt hizmeti veren taşeron firma ile (Kalıp, Beton, Demir) hizmet alım sözleşmesi (eser sözleşmesi) yapılmalıdır.

2. Taşeron sözleşmelerinde mutlaka İSG prosedürü ve ceza uygulaması bulunmalıdır.

3. Taşeronun iş başı yapmadan İSG katip sözleşmelerini yapması takip edilmelidir.

4. Taşeron Firmanın İSG klasörü iş başı yapılmadan yetkili personelimiz tarafından teslim alınmalıdır.

5. Taşeron firmanın anlaşmalı olduğu İş Güvenliği Firmasının haftalık olarak şantiyeye gelip uygunsuzlukları rapor etmesi takip edilmeli, bu hususun tatbiki için İSG raporları olmadan Hakediş ödemesi yapılmamalıdır.

6. Sahada çalışacak herkesin özlük dosyası şantiyede bulunmalıdır.

7. Şantiyede daimi çalışacak işçiler asla sigorta girişleri yapılmadan inşaata alınmamalı, kısmi süreli (geçici süreli) iş yapacaklarda ise sözleşmesi olmayan kişiler inşaata alınmamalıdır. (SGK kaydı başka yerde olan çalışanlar, geçici görevlendirme prosedürüne göre şantiyeye girmeli)

8. Şantiyeye hizmet veren tedarikçi firmalar (Hazır beton, mobil vinç vb.) iş başı yapmadan yetkili personelimiz, firmanın gerekli İSG evraklarını almalıdır.

9. Taşeron firmaların makine teçhizatının “periyodik kontrolleri” kontrol edilmelidir.

10. İşçilerin inşaatta konaklamasına mümkün mertebe izin verilmemeli, konaklama mesuliyeti ve maliyeti taşerona verilmeli ve bu husus taşeron sözleşmesinde belirtilmelidir.

11. Şantiye sahası meskûn mahal içinde ise etrafı 2 m yüksekliğinde tahta veya sac perde ile çevrelenerek girişler sınırlandırılmalıdır. (Şekil 1)

Şantiye Sahası Çevrelenmesi
(Şekil1) Şantiye Sahası Çevrelenmesi

12. Şantiye kurulmadan önce şantiye elektriği bağlanmalı, şantiye panosunda 300 mA kaçak akım rölesi bulunmalıdır. (Şekil 2)

Şantiye Elektrik Panosu
(Şekil 2) Şantiye Elektrik Panosu

13. Şantiye ilerledikçe ihtiyaç duyulan katlara üzerinde 30 mA kaçak akım rölesi bulunan tali panolar yerleştirilmelidir.

14. Elektrik temininde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edilmeli ve bozuk, yıpranmış, uydurulmuş ekipmanlar kullanılmamalıdır.

15. Şantiyede gerekli uyarı ve ikaz levhaları yerleştirilmelidir. (Şekil 3)

Şantiye Güvenlik Levhası
(Şekil 3) Şantiye Güvenlik Levhası

16. İnşaat saha etrafı müsait olmayan yerlerde malzeme düşmesine karşı güvenlik ağı çekilmelidir. (Şekil 4)

Şantiye Güvenlik Ağı
(Şekil 4) Şantiye Güvenlik Ağı

17. Derin kazılar (3 metreyi geçen) gerekli tedbirler (kademelendirme, şev, iksa vb.) alınarak yapılmalıdır. (Şekil 5)

Derin Kazı
(Şekil 5) Derin Kazı

18. Kazı alanına bitişik yapıların olması durumunda kazı yaparken kayma ve göçme tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

19. Bina girişlerine yüksekten düşen malzemelerden koruma amaçlı, sundurmalı, güvenli geçişler yapılmalıdır.

20. Yüksekte yapılan çalışmalarda mutlaka yaşam hattına bağlı emniyet kemeri kullandırılmalıdır. (Şekil 6)

(Şekil 6) Şantiye Emniyet Kemeri

21. Yüksekte çalışma için gerekli altyapı teçhizatı (merdiven, tekerlekli iskele, yükseltilebilir platform vb.) olmadan çalışmaya izin verilmemelidir. (Şekil 7)

Şantiye İskelesi
(Şekil 7) Şantiye İskelesi

22. Temel ve tabliye donatısı bağlanırken asansör ve şaft boşluklarına çift yönde 25 cm ara ile ızgara-hasır demiri bağlanılarak boşluklara düşme riski kaldırılmalı, inşaat sürecinde boşluklardaki bu donatıların kesilmesi icap ederse yeniden güvenlik önlemleri alınmalıdır.

23. Tabliye donatısı bağlanırken döşeme kenarlarına güvenliği temin için uygun korkuluk yapılmalı,

24. Kuranglez boşlukları için boşluk üst kaplama imalatı yapılıncaya kadar güvenlik önlemleri alınmalıdır.

25. Bahçede yapılan rögarların kapakları sağlam malzemeden yapılıp kapatılmalı, merdiven kenarlarına iç yanaktan korkuluk yapılmalıdır.

26. Kaba inşaat taşeron sözleşmesine, kalıp sökümünden sonra tij demirlerinin kesilmesi maddesi konulmalı ve imalat esnasında tatbiki takip edilmelidir.

27. Tüm çalışanların baret, yelek, çelik burun ayakkabı vb. işinin gerektirdiği kişisel koruyucu donanımlarını kullanması sağlanmalı, kişisel koruyucu donanım kullanmayan çalışan hakkında 2 defa İSG ceza prosedürüne göre cezai işlem yapılmalı, tekrarı halinde sahadan uzaklaştırılması talep edilmelidir.

28. Ziyaretçi girişlerine mümkün mertebe izin verilmemeli (özellikle kaba inşaat imalatında), yapılacak ziyaretçi girişleri refakatçi eşliğinde ve kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullandırılarak gerçekleştirilmelidir.

29. Kule vinç kullanılacak şantiyelerimizde, kule vinç yönetmeliğinin şartları sağlanmadan kule vinç kullandırılmamalıdır. (Şekil 8)

Kule Vinç
(Şekil 8) Kule Vinç

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine resmi gazete sitesinden ulaşmak için BURAYA tıklayınız.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir