İnşaat Mühendisi ve Mimar Arasındaki Farklar

Öncelikle her iki meslek grubu da tamamen birbirinden bağımsız değildir. Bir projenin gerçekleştirilmesinde beraber ortak çalışmak zorunda olduğu alanlar da vardır. Bundan dolayı birbirleri ile daima koordineli olmalı ve fikir alışverişinde olmaları kendileri için olduğu gibi çalıştıkları proje içinde pek çok fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bu ortak projede bir araya geldikleri nokta olduğu gibi yaptıkları iş birbirlerinden tamamen farklıdır. İnşaat mühendisi; projenin faaliyete geçirilmesinden yapıtın sağlam şekilde ayakta durması adına en ince ayrıntısına kadar hesaplamaları yapıp ve bunun gözetimini denetlemelerini yaparken, mimar ise genel olarak yapıtın tüm organizasyonlarını ve tasarlanmasından aynı zamanda müşterilerin ilgisini çekebilecek yapı özelliklerine göre yaratıcı planlar yapmaktadır. İki mesleği tek tek ele almak gerekir ise;

İnşaat Mühendisinin Yaptığı İşler

İnşaat mühendisleri; saha içinde aktif olduğu kadar bir projenin yapılması için planlamaları ve projenin tasarımları için ofis içinde de vakitlerini geçirmektedir. İnşaat mühendisi; ev, okul vs gibi normal yapılarda iş yapmasının yanı sıra köprü, liman, kanalizasyon, baraj imalatı ve yolların tasarımı ve denetlenmesinden de sorumludur. İnşaat yapılırken herhangi bir malzeme kullanılacak ise bu malzemenin seçiminden kalite kontrolüne kadar inşaat mühendisi ilgilenmektedir. İnşaat mühendisinin yaptığı işler;

● Projelerin tasarım planlamalarını uygulamak ve programlarını kullanıma almak

● Kullanılacak yapı malzemelerinin kalite kontrolün test edilmesi

● Tüm işlemler boyunca yapılan düzenlemelerin takibini yapması ve projede olası oluşabilecek tüm tehlikeleri önceden tespitini yapıp dikkate alarak önlemini alması

● Etüt planlamalarının yapılması gibi pek çok işlerde aktif rol almaktadır.

Mimarın Yaptığı İşler

Mimar; okul, işyerleri, hastane, belediye gibi çeşitli konut ve hizmet binaları gibi yapıları tasarlayan kişidir. Bütünü ele aldığı gibi ayrı ayrı küçük projelerinde üzerinde çalışmaktadır. Mesela tüm binanın tasarımını ele alabildiği gibi o binanın sadece bir odasının da tasarımını ele alabilir. Sürekli ölçekli çizimler üzerine çalıştığı için ve aynı zamanda o projede çalışan kişilere planlar sağlamak için bilgisayar yazılımları hakkında çok sağlam deneyim ve donanımlara mutlaka sahip olması gerekir. Yapılan projenin müşteriler tarafından rağbet görmesi ilgi çekmesi için mimarların oldukça yaratıcılık yeteneklerini konuşturması gerekir. Vizyonunu bu yönde oluşturması gerekir.

Mimarların yaptığı işler;

● En başta projenin çizim ve planından sorumludurlar.

● Müşterilere bu planı sunmaları

● Proje hakkında yapılan tüm harcamalar için bütçe planı ve zaman ayarlamasından sorumludurlar.

● Yapının özelliklerine göre uygun planların yapılmasından sorumludurlar.

● Yapılan projenin pek çok bölümüyle ilgilenmekten sorumludurlar.

İnşaat mühendisi ile mimar arasındaki farkları sıralayacak olursak:

  1. Mimar bir yapının gerçekleştirilmesinde ilgi noktası estetik düşüncesi iken, inşaat mühendisi için ise o yapıyı en sağlam şekilde faaliyete geçirmektir.
  2. Bir projenin tasarımını mimar yapar iken, inşaat mühendisi de o tasarımı inceleyip, tüm hesaplamalarını yapıp daha sonra düzenlemelerini yapar.
  3. Projenin gerçekleştirilir iken harekete geçmeden önce mimar için o yapıda önem sırası önce estetik, sonra emniyet en son ekonomik durum söz konusu iken, inşaat mühendisi için, tam tersi önem sırası bulunmaktadır önce emniyet, sonra ekonomik en son da estetik durum ön plandadır.
  4. Mimar, bir projeye taslak oluşturarak başlar iken; inşaat mühendisi, o hazırlanan taslakları inceleyip ardından tasarımın uygulanabilirliğini araştırıp tasarımın normal koşullara dayanabilmesini sağlar.
  5. Mimar tasarımlarının çalışması için inşaat mühendisinden yardım alır iken; inşaat mühendisi de mimardan tasarımlar planlanan projelerin ana hatları ve tüm boyutları için destek alır.
  6. Her iki meslek de çalışmalarını, proje tasarımlarını bilgisayar programları üzerinden yapmaktadır. İnşaat mühendisi; hesaplama üzerine kurulu programlar yapar iken, mimar ise tasarım odaklı bilgisayar programları kullanmaktadır.
  7. İnşaat mühendisi daha çok az maliyetle sağlam yapı oluşturmaya hedefler iken, mimar ise öncelikle göze hitap eden estetik algısı daha çok ön plana çıkarabilecek işleri hedefler.
  8. Bir projeye başlanıldığında her ikisinin ilgilendiği farklı bir konu ise; inşaat mühendisi yapı için kullanılacak malzemenin kalite kontrolünü yapıp hangi tür malzemenin kullanılacağını belirler iken, mimar da yapının çevresel etkilerini iklim koşullarına göre ısı ve enerji için en iyi malzemenin hangisi olacağı hakkında fikir yürütmektedir.

One thought on “İnşaat Mühendisi ve Mimar Arasındaki Farklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir